Årets nakna tappning

Det ligger många års krokiträning bakom utställningens många alster; 30 skulpturer, 60 målningar och säkert ett 60-tal krokistudie-skisser. Flera av utställarna har upptäckt krokins möjligheter de senaste åren och ännu fler har hållit krokin central större delen av sitt konstnärliga liv och tränat kroki återkommande genom åren. Gemensamt för alla 18 utställare är att krokin har haft en stor betydelse för deras utveckling och ligger till grund för i stort sett alla alster i konsthallen. 

Vår återkommande Nakenutställning ”Inpå Bara Kroppen” ägde rum för andra året i Konsthallen på Spritfabriken i Ödåkra ”Spritan” i dagarna tre mellan 21-23 oktober.  

Längre ner kan du se några bilder från dagarna och så här skrev Helsingborgs Dagblad om det hela: