Artikel

Vad är bra konst?

För mig är bra konst den som stämmer överens med min livspuls. Bra konst förstärker dina inre styrkor. Bra konst stimulerar mina ambitioner. När allt

Läs mer »